cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 7
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
CS Gas cartridges cal.9mm - Đạn hơi cay cal 9mm. Mới 100%, sản xuất tại Đức.
DX cartridge 6.8/18M red - Đạn cho súng bắn đinh cỡ 6.8/18M mới 100% do hãng Hitl sx tại Đức
CS Gas cartridges cal.9mm - Đạn hơi cay cal 9mm. Mới 100%, sản xuất tại Đức.
DX cartridge 6.8/18M red - Đạn cho súng bắn đinh cỡ 6.8/18M mới 100% do hãng Hitl sx tại Đức
Phần XIX:VŨ KHÍ VÀ ĐẠN; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 93:Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ tùng của chúng