cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bằng kim loại
Bộ rây đất cầm tay bằng kim loại gồm các kích thước lưới sàng 38um, 150um, 600um, 2mm, 10mm- hàng mới 100% - nhà SX: WSTyler
Cái sàng 14 (F20.5*6.5cm) (Bằng sắt, cầm tay, mới 100%)
Cái sàng 200mm-2.36mm (Bằng sắt, cầm tay, mới 100%)
Cái sàng 200mm-2mm (Bằng sắt, cầm tay, mới 100%)
Cái sàng 3M/M FAI200*60H (Cầm tay, bằng sắt, mới 100%, F200*60mm)
Cái sàng F200 1.4mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.0mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.36mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.5mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 450micron (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 7.1mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 710micron (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, sàng mẫu bằng thép, mã hàng: 7500249
Phụ tùng cho dây chuyền SX gạch men - Rây men phòng thí nghiệm D.200 cỡ lưới LN=0.600 (Screen D.200 Mesh 30 LN = 0,600) - Hàng mới 100%
Sàng rây bằng thép không rỉ có kích thước lỗ 20 um (SV496)
Sàng tay, hiệu Daiso, mới 100%
Bộ rây đất cầm tay bằng kim loại gồm các kích thước lưới sàng 38um, 150um, 600um, 2mm, 10mm- hàng mới 100% - nhà SX: WSTyler
Cái sàng 200mm-2.36mm (Bằng sắt, cầm tay, mới 100%)
Cái sàng 200mm-2mm (Bằng sắt, cầm tay, mới 100%)
Cái sàng 3M/M FAI200*60H (Cầm tay, bằng sắt, mới 100%, F200*60mm)
Cái sàng F200 1.4mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.0mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.36mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 2.5mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 450micron (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 7.1mm (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Cái sàng F200 710micron (Mới 100%, bằng sắt, cầm tay)
Phụ tùng cho dây chuyền SX gạch men - Rây men phòng thí nghiệm D.200 cỡ lưới LN=0.600 (Screen D.200 Mesh 30 LN = 0,600) - Hàng mới 100%
Phụ tùng cho dây chuyền SX gạch men - Rây men phòng thí nghiệm D.200 cỡ lưới LN=0.600 (Screen D.200 Mesh 30 LN = 0,600) - Hàng mới 100%
Phần XX:CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Chương 96:Các mặt hàng khác