cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
+ 2
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
Bộ khuy thép của thùng carton( 500 bộ / hộp)
Khóa bằng kim loại THE FLAG BUCKLE
Khoen bằng nhựa PLASTIC BUCKLE
Nút bấm X0057/170/00/84 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/00/87 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/06 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/08 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/10 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/32(1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/35 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/50 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/52 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/54 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/76 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/79 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/94(1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/96 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/98 (1000 cái/ hộp)
Nút hít nam châm A7375/000/10/06
Nút hít nam châm C5609/020/10/06
Nút hít nam châm C5662/020/10/06
Nút hít nam châm D0141/000/10/02
Nút hít nam châm D0666/000/10/02
Nút kim loại
Nút nón bằng kim loại R-06 GROMMET
Nút nón kết bằng kim loại 22# TOP BUTTON (Hàng mới 100%)
Nút nón kết bằng kim loại 28# TOP BUTTON (Hàng mới 100%)
Phụ kiện may mặc ( nút )
Phụ kiện may mặc ( nút ) mới 100%
Phụ kiện may mặc ( nút ,khuy bấm)
Phụ kiện may mặc ( nút hít)
Phụ kiện may mặc ( nút hít) mới 100%
Bộ khuy thép của thùng carton( 500 bộ / hộp)
Nút bấm X0057/170/00/84 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/00/87 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/06 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/08 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/10 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/32(1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/35 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/50 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/52 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/54 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/76 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/79 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/94(1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/96 (1000 cái/ hộp)
Nút bấm X0057/170/01/98 (1000 cái/ hộp)
Nút nón bằng kim loại R-06 GROMMET
Phần XX:CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Chương 96:Các mặt hàng khác