cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giảiHình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 72 72163110 Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
2 Phần XV Chương 72 72163190 Loại khác
3 Phần XV Chương 72 72163290 Loại khác