cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giảiHình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84158121 Công suất làm mát không quá 26,38 kW
2 Phần XVI Chương 84 84158129 Loại khác
3 Phần XVI Chương 84 84158229 Loại khác