cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giảiHình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVII Chương 87 87043129 Loại khác
2 Phần XVII Chương 87 87043229 Loại khác
3 Phần XVII Chương 87 87043248 Loại khác, khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn
4 Phần XVII Chương 87 87043249 Loại khác
5 Phần XVII Chương 87 87043269 Loại khác