cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

16/2014/DS-ST: Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 7633
  • 626

Tranh chấp quyền sử dụng đất

23-07-2014
TAND cấp huyện

1) Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 147, quyển số 01TP/CC-STC/HĐGD ngày 29/12/2009 trị giá 150.000.000 đồng giữa bà NĐ_Nguyễn Thị Thu Thanh và ông BĐ_Nguyễn Văn Da, bà BĐ_Đoàn Thị Bình là vô hiệu. 2) Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 08/12/2009 trị giá 230.000.000 đồng giữa bà NĐ_Nguyễn Thị Thu Thanh và ông BĐ_Nguyễn Văn Da, bà BĐ_Đoàn Thị Bình là hợp pháp.


152/2012/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3078
  • 187

Yêu cầu hủy di chúc

25-04-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC

519/2011/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4942
  • 316

Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất

15-12-2011
TAND cấp huyện

52/2011/DSST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4636
  • 249

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

21-06-2011
TAND cấp huyện

164/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5052
  • 239

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC