cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 16/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 23-07-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần