cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 519/2011/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 15-12-2011
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý