cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

23/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3860
  • 202

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

17-04-2013

86/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3333
  • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán, thuê nhà

20-01-2015
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1980
  • 52

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1228
  • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3926
  • 196

Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện