cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán, thuê nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 86/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 20-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần