cơ sở dữ liệu pháp lý
Tuyển tập 11 án lệ được Hội Đồng Thẩm Phán TANDTC ban hành trong năm 2018

4 án lệ về hình sự; 1 án lệ về lao động; 6 án lệ về Dân sự về Kinh doanh thương mại

18/10/2018 Xem thêm

Tuyển tập 20 dự thảo án lệ năm 2018

Caselaw.vn: 1 dự thảo án lệ về Lao động; 2 dự thảo án lệ về Kinh doanh thương mại; 4 dự thảo án lệ về Dân sự; 13 dự thảo án lệ về Hình sự

07/10/2018 Xem thêm

7 dự thảo án lệ được lựa chọn để Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành nghị quyết công nhận

Ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.

15/12/2017 Xem thêm

Tuyển tập 22 vụ tranh chấp lao động có liên quan đến yếu tố THỜI HẠN BÁO TRƯỚC

Tuyển tập 22 vụ tranh chấp lao động có liên quan đến yếu tố THỜI HẠN BÁO TRƯỚC

28/09/2017 Xem thêm

Tuyển tập 15 dự thảo án lệ (đợt 3) đang được góp ý, lấy ý kiến

Tuyển tập 15 dự thảo án lệ đang lấy ý kiến dự thảo

17/07/2017 Xem thêm

Tuyển tập 7 vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 7 vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài

10/07/2017 Xem thêm

Tuyển tập 28 vụ tranh chấp vợ chồng phải LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ

18 vụ án Tòa tuyên vợ chồng liên đới trả nợ; 4 vụ án Tòa tuyên chỉ 1 trong 2 người trả nợ; 6 vụ án Tòa yêu cầu làm rõ thêm tình tiết

25/05/2017 Xem thêm