TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪUBạn đang xem

Tuyển tập 18 vụ án tranh chấp về NGHĨA VỤ GÓP VỐN

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/LPjOMuIHN8

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 69/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-09-2011
 • Ngày thụ lý: 03/06/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Co0q8RGWUr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác chuyên môn
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 12/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 19-12-2011
 • Ngày thụ lý: 09/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/9T18MZATEf

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 26/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 19-06-2014
 • Ngày thụ lý: 01/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/UBUML3tiP7

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 49/2016/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 27-10-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 49/2016/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 24/02/2016
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/MZVLun9nUp

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 09/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 03/2015/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 08/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/btLPJnxIEg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 04/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 03-07-2015
 • Ngày thụ lý: 20/03/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/0K03lfqmQJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 23-07-2014
 • Ngày thụ lý: 28/11/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

8.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/gPkPafH6le

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1159/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 16-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 24/2015/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 28/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

9.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/OVCNcwNAnk

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1634/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 30/2015/DS–ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

10.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/xWrgIOOOrJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 04/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 16-01-2014
 • Ngày thụ lý: 14/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

11.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Zc9WCfTSjI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2012/KDTM–ST
 • Ngày tuyên án: 15-05-2012
 • Ngày thụ lý: 01/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

12.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/qugbadA1Pe

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 18-09-2012
 • Ngày thụ lý: 30/05/2012
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

13.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Jqp05B3ACx

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1495/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-12-2014
 • Ngày thụ lý: 10/10/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

14.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/gz0TKdP829

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 01/2006/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 04-04-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 72/KTPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/12/2004
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

15.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/BISBLMBxlh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 518/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 16-05-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 519/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/12/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

16.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 519/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 15-12-2011
 • Ngày thụ lý: 08/01/2010
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

17.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/YRE2oueRM5

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thành viên trong công ty TNHH
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 176/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 27-09-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 506/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 19/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

18.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/aPHbLvtDMw

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 06/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-08-2014
 • Ngày thụ lý: 04/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ