CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
12 vụ tranh chấp Tòa vận dụng tập quán, phong tục địa phương, đạo lý để giải quyết

Caselaw.vn: 12 vụ tranh chấp Tòa vận dụng tập quán, phong tục địa phương, đạo lý để giải quyết

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 28 vụ án tranh chấp đất đai thờ cúng tổ tiên, hương hỏa, nhà thờ, của gia tộc

Caselaw.vn: Tuyển tập 28 vụ án tranh chấp đất đai thờ cúng tổ tiên, hương hỏa, nhà thờ, của gia tộc

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập hơn 500 vụ việc liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập hơn 500 vụ việc liên quan đến áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập được phân loại như sau

25/04/2017 Xem thêm

8 vụ án đưa doanh nghiệp ra tòa đòi nợ tiền bảo hiểm xã hội

Caselaw.vn: 8 vụ án đưa doanh nghiệp ra tòa đòi nợ tiền bảo hiểm xã hội

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 9 vụ tranh chấp KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN

Caselaw.vn: Tuyển tập 9 vụ tranh chấp KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 30 vụ tranh chấp lao động về kỷ luật sa thải người lao động

19 vụ: Tòa chấp nhận (toàn bộ hoặc một phần) yêu cầu của người lao động; 9 vụ: Tòa bác yêu cầu của người lao động; 2 vụ: Tòa tuyên hủy án, xét xử lại.

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 18 vụ án có yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 611 BLDS 2005)

Caselaw.vn: Tuyển tập 18 vụ án có yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm, uy tín

24/04/2017 Xem thêm