cơ sở dữ liệu pháp lý

Tuyển tập các vụ án tranh chấp mua bán căn hộ chung cư với Chủ đầu tư

Vụ án thứ 1: Bản án số 106/2015/DS-PT: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư vô hiệu vì chưa có quyết định phê duyệt của UBND và chưa thi công phần móng; Vụ án thứ 2: Bản án số 219/2013/DSPT: Áp dụng K8 Đ409 BLDS 2005 về giải thích HĐ mẫu trong tranh chấp mua bán căn hộ tại Cao ốc Good House; Vụ án thứ 3: Bản án số 156/2015/DS- PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai; Vụ án thứ 4: Bản án số 138/2014/DSST: Hợp đồng đặt cọc mua căn hộ vô hiệu vì sử dụng ngoại tệ để thanh 1682/2014/DSPT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

Đọc thêm

Phán quyết của Tòa trong 29 vụ tranh chấp Đòi lại nhà, đất cho ở nhờ

A. 12 vụ: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà (Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà, ...); B. 2 vụ: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà; C. 15 vụ: Hủy bản án để xét xử lại hoặc đình chỉ giải quyết vụ án (Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại; ..)

Đọc thêm

Tuyển tập 8 vụ án tranh chấp bồi thường mất xe/ gửi giữ tài sản

Về nguyên tắc khi xảy ra mất xe, bên nhận giữ xe phải có nghĩa vụ bồi thường đầy đủ cho bên gửi xe, tức phải bồi thường bằng đúng trị giá chiếc xe bị mất. Trường hợp có tranh chấp về trị giá xe, tòa thường căn cứ trên phiếu giữ xe, giấy tờ xe mà khách bị mất, thời gian sử dụng chiếc xe để định giá tài sản thiệt hại, yêu cầu người giữ xe phải bồi thường.

Đọc thêm

Tuyển tập 5 vụ án tranh chấp về bảo lãnh ngân hàng

Tranh chấp liên quan đến vấn đề bảo lãnh vay vốn cũng thường xuyên xảy ra nhưng ít phức tạp. Các tranh chấp loại này thường xuất phát do bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh là các tổ chức tín dụng (TCTD) do các nguyên nhân khác nhau. Trên thực tế, các ngân hàng đã nhận thế chấp nhiều tài sản, như: giấy tờ nhà đất, phương tiện vận tải… của cá nhân, tổ chức (bên thứ ba) để đảm bảo cho khoản vay của một DN. Tùy từng ngân hàng có thể xác lập Hợp đồng thế chấp hoặc Hợp đồng bảo lãnh để ràng buộc trách nhiệm trả nợ của con nợ và bên bảo lãnh.

Đọc thêm