CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Các vụ án tranh chấp có liên quan đến "dấu giáp lai", "ký nháy"

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu các vụ án tranh chấp có liên quan đến "dấu giáp lai", "ký nháy"

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 18 vụ án tranh chấp về NGHĨA VỤ GÓP VỐN

Caselaw.vn: Tuyển tập 18 vụ án tranh chấp về NGHĨA VỤ GÓP VỐN

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 13 vụ tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu

Caselaw.vn trân trọng giới thiệu Tuyển tập 13 vụ tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 62 vụ tranh chấp chia thừa kế khi không có di chúc để lại

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 62 vụ tranh chấp chia thừa kế khi không có di chúcA. Sơ thẩm: 14 vụ; B. Phúc thẩm: 11 vụ; C. Giám đốc thẩm: 37 vụ

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 25 bản án dân sự, kinh doanh thương mại, hình sự liên quan đến CHỨNG KHOÁN (thừa kế, mua bán, mở tài khoản, môi giới, ...)

A. Lĩnh vực Dân sự: 2 bản án; B. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 21 bản án; C. Lĩnh vực Hình sự: 2 bản án

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập các vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản có khả năng bị Tòa tuyên vô hiệu

HĐXX xét thấy Giấy nợ ngày 26/10/2014 do ông BĐ_Nam kýtên và lăn tay là do bị ép buộc nên bị vô hiệu được quy định tại Điều 132 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Xét yêu cầu của bà NĐ_An yêu cầu ông BĐ_Nam phải trả 5 tỷ theo giấy nợ ngày 26/10/2014 là không có cơ sở, nên không chấp nhận.

24/04/2017 Xem thêm

Caselaw.vn: Tuyển tập các vụ án tranh chấp vay tài sản có bên cho vay không phải là tổ chức tín dụng

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiêu Tuyển tập vụ án tranh chấp vay tài sản có bên cho vay không phải là tổ chức tín dụng

25/04/2017 Xem thêm