cơ sở dữ liệu pháp lý

2 vụ việc Tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm

Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường

Đọc thêm

Tuyển tập 18 bản án, quyết định được đề xuất phát triển thành án lệ lần thứ 2 năm 2016

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, 18 bản án mẫu được lựa chọn gồm: 8 bản án dân sự; 5 bản án hình sự; 4 bản án thương mại và 1 bản án hành chính

Đọc thêm

Tuyển tập 11 vụ án hành chính giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực THUẾ

Nguyên đơn cho rằng không chỉ riêng Nguyên đơn, mà trước đó có Công ty Sovilaco nhập hàng, cũng là màn hình vi tính 17” loại cong và loại thẳng đã qua sử dụng, thì được thông quan, còn hàng của NĐ_Công ty A.S lại bị xử phạt và tịch thu là mâu thuẫn và đối xử không công bằng giữa các doanh nghiệp

Đọc thêm

Cách áp dụng Điều 318 Luật Thương mại 2005 về "Thời gian khiếu nại" trong các vụ việc thực tế

Mặt khác theo Điều 318 Luật thương mại đã quy định thời gian khiếu nại về số lượng là 03 tháng và thời gian khiếu nại về chất lượng là 06 tháng, nhưng từ đó đến nay là hơn 44 tháng công ty BĐ_Beniky không hề có khiếu nại gì về chất lượng, nên lời trình bày của công ty BĐ_Beniky cũng không có cơ sở xem xét.

Đọc thêm

Tuyển tập các QĐ giám đốc thẩm hủy án sơ thẩm và phúc thẩm vì không giải quyết hậu quả HĐ vô hiệu/bị chấm dứt/hủy bỏ

Việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở bị vô hiệu là có căn cứ, nhưng lại không giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu là không đúng với quy định tại Điều 137 của Bộ luật dân sự

Đọc thêm

Tuyển tập 10 bản án mô tả cách áp dụng Điều 310 Luật Thương mại 2005: Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Xét yêu cầu chấm dứt Hợp đồng 12-36 của Bị đơn thì thấy phía Nguyên đơn đã vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng 36. Đến nay, Nguyên đơn đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng 36 nhưng phía Bị đơn không có yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng 36 mà đề nghị Tòa chấm dứt là phù hợp với Điều 310 Luật thương mại. Tòa án sẽ đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng 12 - 36.

Đọc thêm

[VI BẰNG THỪA PHÁT LẠI] Tuyển tập 9 vụ tranh chấp sử dụng vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại lập để làm chứng cứ trước Tòa

Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại điều 28 quy định “Vi bằng có giá trị chứng cứ để Toà án xem xét khi giải quyết vụ án” được sửa đổi ngày 18/10/2013 tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP quy định “Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hnh vi được dng làm chứng cứ trong xét xử”.

Đọc thêm

Tuyển tập 34 bản án phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại và 5 lý do

[13 bản án] Không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ tham gia trong tố tụng dân sự hoặc không triệu tập người làm chứng đến phiên tòa để đảm bảo khách quan trong việc đánh giá chứng cứ; [15 bản án] Việc thu thập, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, không khách quan; [2 bản án] Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu nhưng không giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, gây thiệt hại cho đương sự; [1 bản án] Vi phạm trong việc giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu; [3 bản án] Có yêu cầu mới phát sinh;

Đọc thêm

Tuyển tập 21 vụ án tranh chấp bảo hiểm và phán quyết của Tòa

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ; Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thân tàu; Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ

Đọc thêm