CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Tuyển tập 43 vụ án tranh chấp về ỦY QUYỀN: vượt quá phạm vi ủy uyền, thực hiện công việc không được ủy quyền, không đủ thẩm quyền đại diện, ....

Tuyển tập 43 vụ án tranh chấp về ỦY QUYỀN: vượt quá phạm vi ủy uyền, thực hiện công việc không được ủy quyền, không đủ thẩm quyền đại diện, ....

24/04/2017 Xem thêm

12 vụ án tranh chấp với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu 12 vụ án tranh chấp với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

24/04/2017 Xem thêm

Yếu tố "NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH" trong các giao dịch và tuyển tập 17 bản án liên quan

11 vụ án: Tòa cho rằng là ngay tình; 6 vụ án: Tòa cho rằng không ngay tình hoặc chưa chứng minh được là ngay tình

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập các bản án liên quan đến NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ và GIÁM HỘ

A) 5 bản án liên quan đến Mất năng lực hành vi dân sự; B) 3 bản án liên quan đến Giám hộ

25/04/2017 Xem thêm

[Tiếp tục cập nhật] TỔNG HỢP BẢN ÁN HÌNH SỰ được sắp sếp thứ tự các điều luật theo BLHS 1999, sửa đổi năm 2009 (02/2017)

TỔNG HỢP BẢN ÁN HÌNH SỰ được sắp sếp thứ tự các điều luật theo BLHS 1999, sửa đổi năm 2009 (02/2017)

24/04/2017 Xem thêm

19 bản án của các vụ án tranh chấp hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh

A. 6 vụ tranh chấp hợp đồng liên doanh; B. 13 vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư.

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 15 vụ tranh chấp hợp đồng có thỏa thuận sử dụng ngoại tệ

A. 3 vụ Tòa cho rằng không vô hiệu; B. 12 vụ Tòa cho rằng vô hiệu;

24/04/2017 Xem thêm