cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 45/2013/QH13
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 29-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3523 ngày (9 năm 7 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (27)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)