cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 40/2013/QH13
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 22-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3676 ngày (10 năm 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)