cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 40/2013/QH13
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 22-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3676 ngày (10 năm 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: