cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 31/2013/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 19-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3757 ngày (10 năm 3 tháng 17 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (17)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)