cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 31/2013/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 19-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3757 ngày (10 năm 3 tháng 17 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: