cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 61/2010/QH12
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 24-11-2010
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4740 ngày (12 năm 12 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: