cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 55/2010/QH12
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 17-06-2010
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4619 ngày (12 năm 7 tháng 29 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: