cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 24/2008/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 13-11-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-06-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5402 ngày (14 năm 9 tháng 22 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: