cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 17/2008/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 03-06-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2738 ngày (7 năm 6 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: