cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ Luật Lao động sửa đổi số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 74/2006/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-11-2006
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2131 ngày (5 năm 10 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: