cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ Luật Lao động sửa đổi số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 74/2006/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-11-2006
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2131 ngày (5 năm 10 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Bộ Luật Lao động sửa đổi số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)