cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 27/2004/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 03-12-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5113 ngày (14 năm 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (11)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)