cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 27/2004/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 03-12-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5113 ngày (14 năm 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: