cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2004/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 15-06-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2011
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2283 ngày (6 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2011
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
115/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2086
 • 95

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

28-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

129/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1995
 • 66

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

139/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2158
 • 96

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

30-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

141/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2208
 • 101

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

31-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

172/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2052
 • 89

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

Vào ngày 30/6/2009 bà BĐ_Lê Thị Lệ Thanh có ký kết hợp đồng tín dụng số 173/09 với NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Hạnh nội dung cụ thể như sau: Số tiền vay: 300.000.000 đồng. Lãi suất trong hạn: 13,2%/năm. Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn. Thời hạn vay: 12 tháng. Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh.


24/2007/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 415
 • 13

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-03-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

226/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1861
 • 70

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-05-2006
TAND cấp tỉnh

Trong đơn khởi kiện đề ngày 14 tháng 10 năm 2005 và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng Ngoại thương Thành Khê (Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận) trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là bà BĐ_Nguyễn Kim Trinh có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về tín dụng. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 018.003.04.000171TD/VCBTT ngày 12/7/2004 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 07/4/2005 là: 4.102.997.631 đồng, bao gồm: Nợ gốc là 3.397.000.000 đồng và nợ lãi (tạm tính đến ngày 24/5/2006): 705.997.631 đồng.