cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2004/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 15-06-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2011
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2283 ngày (6 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2011
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
38/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2489
 • 94

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

39/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 660
 • 15

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-04-2007
TAND cấp tỉnh

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2669
 • 74

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

09-05-2007
TAND cấp tỉnh

1792/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2280
 • 79

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

25-09-2007
TAND cấp tỉnh

1548/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 978
 • 28

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

27-06-2007
TAND cấp tỉnh

89/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1747
 • 41

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-06-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

51/2009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2664
 • 82

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

23-03-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC