cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 03/2003/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 17-06-2003
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4749 ngày (13 năm 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: