cơ sở dữ liệu pháp lý

19/2016/LĐ-GĐT: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động) Giám đốc thẩm Lao động
  • 3305
  • 206

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)

09-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận Kháng nghị số 02/2016/QĐKN-LĐ ngày 25/7/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao. Hủy Bản án lao động phúc thẩm số 26/2015/LĐ-PT ngày 22/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD và Bản án lao động sơ thẩm số 13/2015/LĐ-ST ngày 08/4/2015 của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh Bỉnh Dương.