cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ Luật Lao động sửa đổi số 35/2002/QH10 ngày 02/04/2002 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 35/2002/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 02-04-2002
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3773 ngày (10 năm 4 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: