cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Đất đai sửa đổi số 25/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 25/2001/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-06-2001
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1004 ngày (2 năm 9 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: