cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Đất đai sửa đổi số 25/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 25/2001/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-06-2001
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1004 ngày (2 năm 9 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:03/2004/HĐTP-HC Giám đốc thẩm Hành chính
 • 713
 • 11

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xin lại đất

30-06-2004


01/2004/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 928
 • 18

Tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất

26-02-2004

417/2015/ST-DS: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 6585
 • 187

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

23-10-2015
TAND cấp huyện

Ngày 05/01/2001, bà NĐ_Trần Thị Kim Thủy và bà BĐ_Huỳnh Thị Hoa ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giấy tay) diện tích 450m2 thuộc lô A 21, 22, 23 với giá thỏa thuận là 118 lượng vàng SJC và bà NĐ_Thủy đã giao đủ số vàng theo thỏa thuận cho bà BĐ_Huỳnh Thị Hoa. Bà NĐ_Trần Thị Kim Thủy đã nhiều lần yêu cầu bà BĐ_Hoa làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận nhưng bà BĐ_Hoa không thực hiện. Năm 2010, bà BĐ_Hoa yêu cầu bà NĐ_Thủy ký giấy cam kết đồng ý để bà BĐ_Hoa đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với điều kiện sau khi bà BĐ_Hoa đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà BĐ_Hoa sẽ làm thủ tục chuyển tên lại cho bà NĐ_Thủy theo quy định.