cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 27/2001/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-06-2001
 • Ngày có hiệu lực: 04-10-2001
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 8186 ngày (22 năm 5 tháng 6 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (16)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)