cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 27/2001/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-06-2001
 • Ngày có hiệu lực: 04-10-2001
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 8324 ngày (22 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: