cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Quốc tịch Việt Nam số 07/1998/QH10 ngày 20/05/1998 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 07/1998/QH10
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 20-05-1998
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3834 ngày (10 năm 6 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2009
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: