cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Đất đai số 3-LCT/HĐNN8 ngày 29/12/1987 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 3-LCT/HĐNN8
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 29-12-1987
 • Ngày có hiệu lực: 08-01-1988
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-10-1993
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2107 ngày (5 năm 9 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-10-1993
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: