cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi

 • Số hiệu văn bản: 100/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-07-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-02-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2888 ngày (7 năm 11 tháng 3 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: