cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi

 • Số hiệu văn bản: 100/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-07-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-02-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2885 ngày (7 năm 11 tháng )
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)