cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • Số hiệu văn bản: 45/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 26-05-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-12-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1592 ngày (4 năm 4 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)