cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • Số hiệu văn bản: 45/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 26-05-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-12-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1592 ngày (4 năm 4 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: