cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Số hiệu văn bản: 134/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3018 ngày (8 năm 3 tháng 8 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: