cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Số hiệu văn bản: 134/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3018 ngày (8 năm 3 tháng 8 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (6)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)