cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Số hiệu văn bản: 115/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 11-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-09-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3060 ngày (8 năm 4 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: