cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Số hiệu văn bản: 115/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 11-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-09-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3060 ngày (8 năm 4 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (6)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)