cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

 • Số hiệu văn bản: 108/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 20-03-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2976 ngày (8 năm 1 tháng 26 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)