cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

 • Số hiệu văn bản: 108/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 20-03-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2982 ngày (8 năm 2 tháng 2 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: