cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

 • Số hiệu văn bản: 85/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-11-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1905 ngày (5 năm 2 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: